Monday, April 29, 2013

HỘI NGHỊ TW 7 THAY ĐỔI TỔNG BÍ THƯ

LÊ HUYỀN THANH


Theo thông tin nội bộ do một Ủy Viên BCT Đảng cộng sản Việt Nam vừa đi công cán tại Miền Trung thì hội nghị trong hội nghị TW 7 sắp tới( Diễn ra trong tháng 5) thì có một ủy viên BCT xin rút lui khỏi BCT và Trung Ương Đảng vì lý do sức khỏe. Bên cạnh đó sẽ bổ sung một Ủy viên và bầu thêm một ủy viên vào BCT để BCT có lên 15 Ủy viên.
Cũng theo nguồn tin của Nhân vật này thì người xin rút lui vì sức khỏe đó không ai khác chính là cụ Tổng Nguyễn Phú Trọng.
Vấn đề hiện nay khi Ông Trọng rút lui là nhân vật nào sẽ lên thay ông cầm lái con thuyền Cộng sản đang trên đà lao dốc không phanh đây.Câu hỏi đó đang là vấn đề cần bàn luận và vận động cho 2 nhân vật là ông Tô Huy Rứa và Lê Hồng Anh.

Vì đây là sự kiện chưa diễn ra nên mọi việc đang cần theo dõi nhưng theo tôi thì từ trước tới giờ khi nào những thông tin bên lề rò rỉ trước các sự kiện họp hành hoặc bầu bán ở Việt nam thì sau đó diễn ra đều trúng phóc như vậy.
Nếu vậy thì lý do vì sao ông Nguyễn Phú Trọng lại ra đi trong lúc này đang là một dấu hỏi cần giải đáp. Với lý do sức khỏe thì không thuyết phục vì mới đây ông ta còn phát biểu chỉ đạo hùng hồn tràn đầy sức khỏe tại các nơi ông ta đặt chân viếng thăm. Chẳng lẽ có một thế lực nào đó trong TW ép ông phải về Vườn sao vì hầu như không một vị lãnh đạo cộng sản Việt Nam tự nguyện rời nhiệm sở bởi họ biết còn nắm quyền ngày nào là họ còn bổng lộc ngày đó.Bên cạnh đó hai người nào sẽ lọt vào BCT để nâng tổng số ủy viên lên 15 người khi ông Trọng ra đi

No comments:

Post a Comment